Xếp theo thứ tự
LỌC BỞI

Thuê máy tính

Cho thuê máy tính để bàn Core i3, Chip 4 số, ram 4gb, ổ cứng 500gb

  • Máy tính để bàn (bao gồm cả màn hình, bàn phím, chuột)
  • Cấu hình: Core i3, Chip 4 số, ram 4gb, ổ cứng 500GB
Giá: 80.000 Đ

Cho thuê máy tính để bàn Core i3, Chip 4 số, ram 4GB, ổ cứng 250GB

  • Máy tính để bàn (bao gồm cả màn hình, bàn phím, chuột)
  • Cấu hình: Core i3, Chip 4 số, ram 4GB, ổ cứng 250GB
Giá: 80.000 Đ

Cho thuê máy tính xách tay Core i5, Chip 4 số, ram 4 GB, ổ cứng 250 GB

  • Máy tính xách tay / Laptop
  • Cấu hình: Core i5, Chip 4 số, ram 4GB, ổ cứng 250GB
Giá: 65.000 Đ