Xếp theo thứ tự
LỌC BỞI

Thuê máy tính

Cho thuê Laptop Lenovo Core i7, RAM 8GB, 512GB SSD

 • CPU: Intel Core i7
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: 512GB SSD
Liên hệ

Cho thuê Laptop Lenovo Core i7, RAM 4GB, 256GB SSD

 • CPU: Intel Core i7
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: 256GB SSD
Liên hệ

Cho thuê laptop Asus Core i3, 4GB RAM, 256GB SSD

 • CPU: Intel Core i3
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: 256GB SSD
Liên hệ

Cho thuê laptop Asus Core i3, 8GB RAM, 512GB SSD

 • CPU: Intel Core i3
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: 512GB SSD
Liên hệ

Cho thuê laptop Asus Core i5, 4GB RAM, 256GB SSD

 • CPU: Intel Core i5
 • RAM: 4GB
 • Ổ cứng: 256GB SSD
Liên hệ

Cho thuê laptop Asus Core i5, 8GB RAM, 512GB SSD

 • CPU: Intel Core i5
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: 512GB SSD
Liên hệ